Akreditovaná požární zkušební laboratoř pro zkoušky požární odolnosti ve vertikální zkušební peci

Moderní zkušební zařízení v souladu s EN 1363-1:2020 a EN 1363-2:2000 sloužící pro zkoušení požární odolnosti svislých stavebních konstrukcí zabudovaných do zkušebních nezatěžovacích rámů.

V listopadu 2021 Požární zkušební laboratoř úspěšně ukončila proces akreditace a nabízí možnost zkoušek v rozsahu akreditace:

EN 1363-1 (Zkoušky požární odolnosti – Část 1: Obecné požadavky);
EN 1363-2 (Zkoušení požární odolnosti – Část 2: Alternativní a doplňkové postupy);
EN 1364-1 (Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 1: Stěny);
EN 1364-5 (Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 5: Větrací mřížky);
EN 1366-3 (Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 3: Těsnění prostupů);
EN 1366-4 (Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 4: Těsnění spár);
EN 1634-1+A1 (Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří. vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken);
EN 1634-2 (Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří a uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 2: Zkouška charakterizující požární odolnost prvků stavebního kování);
ČSN 73 0895 (Požární bezpečnost staveb – Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru – Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek);
EN 50577 (Elektrické kabely – Zkouška požární odolnosti nechráněných elektrických kabelů (P klasifikace));
EN 15659 (Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace a metodika zkoušek požární odolnosti – Lehké ohnivzdorné skříně).

Osvědčení o akreditaci

Flexibilní rozsah akreditace

Akreditace zkušební laboratoře byla v červnu 2023 rozšířena na flexibilní rozsah akreditace, který při zachování principu zkoušení umožňuje přijímat nové zkušební metody.

Technické parametry

5,0 × 3,5 × 0,25 [m]

Světlý rozměr zkušebního rámu

1 187 °C

Maximální dosažitelná teplota ve zkušební peci

5 hodin

Max. doba trvání zkoušky požární odolnosti
až 300 minut

Teplotní křivky

Normová teplotní křivka dle ČSN EN 1363-1:2021
Křivka vnějšího požáru dle ČSN EN 1363-2:2000
Křivka pomalého zahřívání dle ČSN EN 1363-2:2000
Uhlovodíková křivka dle ČSN EN 1363-2:2000

Vyhodnocení zkoušky a měření

Možnost zapojení až 200 termočlánků
Měření sálavého tepelného toku
Možnost záznamu a výstupu z termokamery

Dále poskytujeme

Možnost využití mostového jeřábu s nosností 12 tun
Pro montáž vzorků k dispozici nůžková plošina

+420 601 311 315

U Obalovny 488
250 67 Klecany
Česká republika