Akreditovaná požární zkušební laboratoř pro zkoušky požární odolnosti ve vertikální zkušební peci

Moderní zkušební zařízení v souladu s EN 1363-1:2020 a EN 1363-2:2000 sloužící pro zkoušení požární odolnosti svislých stavebních konstrukcí zabudovaných do zkušebních nezatěžovacích rámů.

V listopadu 2021 Požární zkušební laboratoř úspěšně ukončila proces akreditace a nabízí možnost zkoušek v rozsahu akreditace:

ČSN EN 1363-1 (Stavební konstrukce)
ČSN EN 1363-2 (Stavební konstrukce)
ČSN EN 1364-1 (Sestavy dvěří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken)
ČSN EN 1364-5 (Prvky stavebního kování)
ČSN EN 1366-3 (Nenosné stěny)
ČSN EN 1366-4 (Nenosné větrací mřížky)
ČSN EN 1634-1+A1 (Těsnění prostupů)
ČSN EN 1634-2 (Těsnění spár)
ČSN 730895 (Kabely a kabelové nosné konstrukce a systémy, rozvaděče (do 1 kW))
ČSN EN 50577 (Kabely)
ČSN EN 15659 (Lehké ohnivzdorné skříně, trezory)

Osvědčení o akreditaci

Technické parametry

5,0 × 3,5 × 0,25 [m]

Světlý rozměr zkušebního rámu

1 187 °C

Maximální dosažitelná teplota ve zkušební peci

5 HODIN

Max. doba trvání zkoušky požární odolnosti

Teplotní křivky

Normová teplotní křivka dle ČSN EN 1363-1:2021
Křivka vnějšího požáru dle ČSN EN 1363-2:2000
Křivka pomalého zahřívání dle ČSN EN 1363-2:2000
Uhlovodíková křivka dle ČSN EN 1363-2:2000

Vyhodnocení zkoušky a měření

Možnost zapojení až 120 termočlánků
Měření sálavého tepelného toku
Možnost záznamu a výstupu z termokamery

Dále nabízíme

Možnost využití mostového jeřábu s nosností 12 tun
Pro montáž vzorků k dispozici nůžková plošina

+420 601 311 315

U Obalovny 488
250 67 Klecany
Česká republika