Galerie

Rozmístění pecních termočlánků
Automatický řídící software zkušební pece
Pohled z řídící místnosti operátora zkoušky požární odolnosti
Vizualizace temokamery se spuštěným záznamem zkoušky požární odolnosti
Zkouška požární odolnosti požárních rolet EW - měření tepelného toku (1)
Zkouška požární odolnosti požárních rolet EW - měření tepelného toku (2)
Vizualizace termokamery požárních rolet EW
Plně vyzděný zkušební rám pro zkoušky požární odolnosti uvnitř zkušební pece
Zkouška požární odolnosti rozvaděčů uvnitř zkušební pece s plně vyzděným zkušebním rámem
Zkouška požární odolnosti dřevěných výplní
Vizualizace termokamery během zkoušky požární odolnosti
Měření deformací při zkoušce požární odolnosti prostupů
Zkouška požární odolnosti prostupů
Porovnávací zkouška stavebních výrobků s požární odolností a bez požární odolnosti pro HZS ČR a odbornou veřejnost (1)
Porovnávací zkouška stavebních výrobků s požární odolností a bez požární odolnosti pro HZS ČR a odbornou veřejnost (2)
Ukončení zkoušky požární odolnosti nenosné skleněné stěny
Zkouška požární odolnosti nenosné skleněné stěny
Zakrytí porušeného vzorku pro možné pokračování zkoušky požární odolnosti
Zkouška požární odolnosti dřevěných dveří v obložkové zárubni v normové lehké montované konstrukci
Zkouška požární odolnosti dřevěných dveří v obložkové zárubni v normové tuhé konstrukci

+420 601 311 315

U Obalovny 488
250 67 Klecany
Česká republika