Galerie

Rozmístění pecních termočlánků
Automatický řídící software zkušební pece
Pohled z řídící místnosti operátora zkoušky PO
Vizualizace temokamery se spuštěným záznamem zkoušky PO
Zkouška PO požárních rolet EW - měření tepelného toku (1)
Zkouška PO požárních rolet EW - měření tepelného toku (2)
Vizualizace termokamery požárních rolet EW
Plně vyzděný zkušební rám pro zkoušky PO uvnitř zkušební pece
Zkouška PO rozvděčů uvnitř zkušební pece s plně vyzděným zkušebním rámem
Zkouška PO dřevěných výplní
Vizualizace termokamery během zkoušky PO
Měření deformací při zkoušce PO prostupů
Zkouška PO prostupů
Porovnávací zkouška stavebních výrobků s PO a bez PO pro HZS ČR a odbornou veřejnost (1)
Porovnávací zkouška stavebních výrobků s PO a bez PO pro HZS ČR a odbornou veřejnost (2)
Ukončení zkoušky PO nenosné skleněné stěny
Zkouška PO nenosné skleněné stěny
Zakrytí porušeného vzorku pro možné pokračování zkoušky PO
Zkouška PO dřevěných dveří v obložkové zárubni v normové lehké montované konstrukci
Zkouška PO dřevěných dveří v obložkové zárubni v normové tuhé konstrukci

+420 601 311 315

U Obalovny 488
250 67 Klecany
Česká republika