miniFUR3

Nabízíme indikativní zkoušky požární odolnosti ve středně rozměrové experimentální zkušební peci

Pro naplánování indikativní zkoušky nás kontaktujte na tel.: +420 601 311 315 nebo přes afire@afire.cz

Středně rozměrová zkušební pec miniFUR3 je experimentální zařízení určené pro indikativní (předběžné) zkoušky požární odolnosti stavebních výrobků nebo nenosných stavebních konstrukčních prvků (tj. bez účinku vnějšího zatížení). Do pece je možné osadit zkušební vzorky v následující konfiguraci:
           • stěnový vzorek (a),
           • stropní vzorek (b),
           • sestava stěnového a stropního vzorku (c),
           • sestava 2 stěnových a stropního vzorku (d),
           • zkušební vzorek uvnitř pece (e).

a) Stěnový vzorek

b) Stropní vzorek

c) Sestava stěnového a stropního vzorku

d) Sestava 2 stěnových a stropního vzorku

e) Zkušební vzorek uvnitř pece

Rozměry středně rozměrové experimentální pece

Pec je řešena jako mobilní modulární box o vnitřních světlých půdorysných rozměrech 0,8 × 1,2 [m] a výšce 0,8 m. Větrání pece je zajištěno přirozeně otvory v bočních stěnových modulech.

Konstrukce mobilního rámu pece a vyjímatelných modulů (stěnových, stropních) je vyrobena z ocelových profilů se žáruvzdorným opláštění. Účinek požáru reprezentuje plynový hořák integrovaný do podlahy pece s automatickou regulací tepelného výkonu.

Uvnitř pece se nachází 4 termočlánky (TČ) pro měření průběhu teplot pod stropem a dále 4 TČ v dolní části pece. Průběh teploty lze v peci regulovat pro 2 požární scénáře, resp. dle 2 nominálních teplotních křivek dle EN 13501-2:2017:
           • normová teplotní křivka (ISO 834),
           • křivka vnějšího požáru.

+420 601 311 315

U Obalovny 488
250 67 Klecany
Česká republika